اولین نشست هم‌اندیشی خبرگان نظام دارویی کشور
پیرامون بررسی فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌روی صنعت داروی ایران در مسیر الحاق به سازمان جهانی تجارت

23 اردیبهشت 1395 تهران
سالن پروین اعتصامی مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران

پنج شنبه, 23 ارديبهشت 1395

# Session Speaker(s) Time Venue
1 افتتاحیه (تلاوت قرآن، سرود و خیر مقدم) ..... 08:00 - 08:30 سالن پروین اعتصامی
2 سخنرانی رییس همایش (معاون محترم وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو) - سخنرانی رییس سازمان توسعه تجارت (معاون محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت) ..... 08:30 - 09:00 سالن پروین اعتصامی
3 میزگرد نخست: اصول و ساختار حاکم بر سازمان جهانی تجارت و شرایط الحاق به آن آقای سیدی, آقای دکتر فتحی زاده, آقای زاهد‌طلبان, آقای دکتر هاشمی, آقای دکتر آذرنوش, آقای دکتر احمدیانی, آقای دکتر دیناروند, دکتر عباس کبریایی زاده 09:00 - 10:30 سالن پروین اعتصامی
4 پذیرایی ..... 10:30 - 11:00 رستوران
5 میزگرد دوم: چالش های الحاق در صنعت دارو: تعرفه ها، موانع غیر تعرفه ای و حقوق مالکیت فکری آقای سیدی, آقای دکتر فتحی زاده, آقای دکتر هاشمی, آقای دکتر دیناروند, آقای دکتر کبریایی زاده, آقای زاهد طلبان, آقای دکتر شانه ساز, آقای مهندس اختراعی, آقای مهندس تحسیری, آقای دکتر درکوش 11:00 - 13:00 سالن پروین اعتصامی
6 نماز و نهار ..... 13:00 - 14:00 نمازخانه + رستوران
7 میزگرد پایانی: هم اندیشی پیرامون به کار گیری ظرفیت های سازمان جهانی تجارت در محافظت از صنایع دارویی آقای سیدی, آقای دکتر فتحی زاده, آقای دکتر دیناروند, آقای دکتر کبریایی زاده, آقای دکتر نجفی, آقای دکتر عبداللهی اصل, آقای دکتر چراغعلی, آقای دکتر فرزندی, آقای کمالی اردکانی 14:00 - 16:00 سالن پروین اعتصامی
8 جمع بندی و اختتامیه - سخنرانی ریاست محترم شورای سیاست گذاری همایش (رییس سندیکای صاحبان صنایع دارویی) ..... 16:00 - 16:30 سالن پروین اعتصامی
9 پذیرایی ..... 16:30 - 17:00 رستوران

مسئولین نشست

دکتر دیناروند

دکتر دیناروند

رئیس همایش

دکتر عباس کبریایی زاده

دکتر عباس کبریایی زاده

رئیس شورای سیاست گذاری

دکتر یکتادوست

دکتر یکتادوست

دبیر همایش

دکتر هاشمی مشکینی

دکتر هاشمی مشکینی

دبیر علمی همایش

خانم چگینی

خانم چگینی

دبیر اجرایی همایش

اولین نشست هم‌اندیشی خبرگان نظام دارویی کشور

پیرامون بررسی فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌روی صنعت داروی ایران در مسیر الحاق به سازمان جهانی تجارت

حامیان

حامیان معنوی

Platinum 1
Platinum 2
Platinum 3


حامیان مالی

Gold 1
Gold 2

فرم ثبت درخواست شرکت در نشست از طریق وبینار